บทสรุปเรื่องพุทธธรรมคำสอนที่เข้าใจ


สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ที่รักทุกท่าน

การติดตามค้นหาว่าพระพุทธเจ้าค้นพบอะไร สั่งสอนเรื่องอะไร ถึงตอนนี้อยากจะขอสรุปหน่อยดีกว่าค่ะ จะได้รู้ว่าเราได้ไปถึงไหนแล้ว / เผื่อเราจะได้แว็บไปเที่ยวที่อื่นๆ กันบ้าง ดีไหมคะ คริ คริ //

#####

ที่จะกล่าวต่อไปนี้คือสิ่งที่เข้าใจว่าคือแก่นของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

จากที่ศึกษามีความเข้าใจว่า …สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นกฎหรือลักษณะของธรรมชาติ Law of Nature หรือที่เรียกว่า สภาวธรรม หรือ ภาษาอังกฤษว่า Dharma ซึ่งเป็นแก่นแกนหรือสาระของคำสอนต่างๆ ของพระองค์ทั้งหมดเลยค่ะ

กฎธรรมชาติหรือสภาวธรรม หรือลักษณะธรรมชาติหรือ CHARACTERISTICS OF EXISTENCE ของสรรพสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบก็คือสังขารหรือสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ทั้งหลายประกอบด้วยสามัญลักษณะ 3 ประการ (ที่ในคำสอนพุทธศาสนาเรียกว่า ไตรลักษณ์ The Three Marks of Existence หรือ The Three Common Characteristics ของธรรมชาติ) นั่นคือ (1) ลักษณะแปรเปลี่ยน Impermanence หรือ อนิจจตา (2) ลักษณะดิ้นรนทนทุกข์ Suffering หรือทุกขตา (3) ลักษณะมิใช่ตัวตน Soulless หรือ อนัตตตา

หรือเรียกง่ายๆ ที่เราคุ้นๆ กันก็คือสังขารทั้งหลายเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั่งเองค่ะ หรือเหมือนดังที่เรามักได้ยินบ่อยๆ ที่ว่า (ก) สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง (ข) สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ และ (ค) สังขารทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน

#####

นอกจากนั้น พระพุทธเจ้ายังทรงเห็นต่อไปในวิปัสสนาญาณ (9) หรือ INSIGHT – KNOWLEDGE (9) เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าดังนี้ (1) สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นครั้นแล้วก็ดับไป (On Rise & Fall) (2) สังขารทั้งปวงล้วนต้องสลายไปทั้งหมด (On Dissolution) (3) สังขารทั้งปวงล้วนเป็นสิ่งน่ากลัว (On Terror) (4) สังขารทั้งปวงบกพร่องระคนด้วยทุกข์ (On Disadvantages) (5) สังขารทั้งปวงก่อให้เกิดความหน่ายคลาย (On Dispassion) (6) ก่อให้เกิดความปรารถนาจะพ้นไปจากสังขารนี้ (On The desire for Deliverance) (7) การมองหาอุบายที่จะปลดเปลื้อง (Reflective Contemplation) (8) การไม่ยินดียินร้ายกับสังขารทั้งหลาย (On Equanimity) (9) เกิดมรรคญาณไปสู่อริยบุคคล (On Knowledge Adaptation)
#####

จากนั้นก็มาถึงแนวทางปฏิบัติ คำสอนที่เราคุ้นเคยกันดีคือการปฏิบัติตามแนวทางสายกลาง หรือที่เรียกกันว่า มัชฌิมาปฏิปทา / มรรคมีองค์ 8 หรือ THE NOBLE EIGHT FOLD PATH ซึ่งใน 8 ประการนี้แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบใหญ่ดังนี้

1) ปัญญา หรือ Wisdom ประกอบด้วย 2 ทางใหญ่คือ (ก) สัมมาทิฐิ หรือ การเห็นชอบ Right View และ (ข) สัมมาสังกัปปะ หรือ การดำริชอบ Right Thought

2) ศีล หรือ Ethics / Morality ประกอบด้วย 3 ทางใหญ่คือ (ก) สัมมาวาจา หรือ การเจรจาชอบ Right Speech (ข) สัมมากัมมันตะ หรือการกระทำชอบ Right Action (ค) สัมมาอาชีวะ หรือการเลี้ยงชีพชอบ Right Livelihood

3) สมาธิ หรือ Mental Discipline ประกอบด้วย 3 ทางใหญ่ คือ (ก) สัมมาวายามะ หรือ ความพยายามชอบ Right Effort (ข) สัมมาสติ หรือ ความระลึกชอบ Right Mindfulness (ค) สัมมาสมาธิ หรือความตั้งจิตมั่นชอบ Right Concentration

#####

ปัญญา Wisdom ตามความหมายก็คือการมองเห็น Insight –Knowledge 9 ข้อ หรือ เห็น ไตรลักษณ์ ข้างต้น จากนั้น ก็ปฏิบัติ ศีล และสมาธิ เพื่อไปสู่การเป็นอริยบุคคลซึ่งมีหลายขั้นด้วยกัน ขั้นแรกเรียกว่าบรรลุโสดาบัน เข้าสู่กระแสธรรม Stream Enterer ค่ะ ขั้นถัดมา สกทาคามี หรือผู้กลับมาอีกครั้งเดียว Once-Returner สูงขึ้นอีกคือ อนาคามี หรือผู้ไม่เวียนกลับมาอีก Non-Returner ขั้นสุดท้ายสูงสุดคือเป็น อรหันต์ ผู้หลุดพ้น ผู้หักกำแห่งสงสารแล้วเรียกว่า The Worthy One ซึ่งยังมีรายละเอียดอีกมากในแต่ละขั้น แสดงให้เห็นว่า การศึกษาและปฏิบัติธรรมะตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธะนั้น มีหลายระดับหลากขั้นตอนมาก

สุดแล้วแต่ใจจะไขว่คว้า… จริงๆ//

แต่ทว่า… ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมในขั้นไหนตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธะนั้น ก็ล้วนแล้วแต่เพื่อไปสู่ความหลุดพ้นอย่างดีงามทั้งหมดค่ะ

เอาละค่ะ เพื่อนๆ คิดว่าเราควรจะไปให้ถึงขั้นไหนกันดีคะ?

เดี๋ยวลองไปศึกษาดูก่อน หากจะไปแค่โสดาบัน จะไหวไหม ต้องทำอะไรบ้างเนี่ย เฮ้อ / ทำไมเรามันพะรุงพะรังจัง คงไปได้ไม่ถึงไหนแน่เลยชาติเน๊ะ//

เพื่อนๆ ใครไปถึงไหนๆ แล้ว รอๆ กันบ้างเด้อ… รักและคิดถึงทุกคนเสมอค่ะ

Advertisements
This entry was posted in religion and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s