Missing Link แห่งเส้นทางพุทธธรรมในอินเดีย (การทำนายของพระพุทธเจ้าเอง)


สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ที่รักทุกคน ฉันได้ทิ้งปมตะเข็บรอยเลื่อนต่างๆ เอาไว้หลายจุด ให้เพื่อนๆ มีเวลาได้เคี้ยวย่อยเนื้อหาสิ่งที่ท่าน ซีโอริสได้เสนอเอาไว้อย่างระมัดระวัง Image

เพื่อนบางคนมีทฤษฎีความเชื่อที่ชัดเจนของตัวเองอยู่แล้ว ก็ได้กรุณาเขียนอภิปรายแลกเปลี่ยนเข้ามาไว้อย่างน่าสนใจ ในเฟซบุ๊คโซเชี่ยลมีเดียที่เป็นช่องทางสื่อสารความคิดอ่านที่ดีแห่งหนึ่ง… ซาบซึ้งๆๆ และนอกจากนั้น ยังมีท่านผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทั้งที่ฉันรู้จักชื่อและยังไม่คุ้นเคย ได้มีการเผยแพร่ทัศนะในข้อเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ที่นั่นที่นี่ น่าสนใจทีเดียวค่ะ

ทั้งนี้ ความเห็นที่อภิปรายเหตุแห่งการดับสูญของพุทธศาสนาในอินเดีย ที่ตรงกันโดยทั่วไปก็คือ ประเด็นเรื่องความอ่อนแอ (หรือเข้มงวดเกินไป) ภายในวัด / สังฆมณฑล ที่ไม่สามารถยึดเหนี่ยวการยอมรับ / ความเชื่อถือจากประชาชนไว้ได้ ทำให้ถูกศาสนาอื่นโดยเฉพาะฮินดู / พราหมณ์ดูดกลืนจนสูญไป ซึ่งเป็นเหตุข้อหนึ่ง (ในจำนวนอีกหลายข้อ) ที่ท่านซีโอริสกล่าวถึงและได้ตอบโต้แนวคิดนี้ไว้ด้วยแล้ว (ท่านว่าถึงดูดกลืนก็ไม่น่าจะทำให้ถึงกับดับสูญไป)

ถ้าไม่งั้น…หรือว่าจะเป็นในลักษณะนี้คือ… อย่างของไทยเราก็มีพระสงฆ์สังฆาวาสและเชื่อถือคำสอนแบบพุทธ แต่มีพิธีแบบพราหมณ์ / ฮินดูปะปนอยู่มากมาย เวลาระบุทางการก็ว่าเป็นเมืองพุทธ …ส่วนของอินเดียเป็นแบบว่า เชื่อถือปรัชญาคำสอนแบบพุทธ ทำพิธีบวงสรวงต่างๆ แบบพราหมณ์ / ฮินดูเหมือนกัน แต่ระบุทางการว่าเป็นฮินดู จะมีโอกาสเป็นทำนองนี้ไหม? ซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นลักษณะของการผสมกลมกลืนมากกว่าการดูดกลืน…

เฮ้อออ… ไม่รู้สินะ… โลกนี้ช่างซับซ้อนเสียนี่กระไร…!

…..

เอาละค่ะ เพื่อนๆ ที่รัก ถึงอย่างไรฉันเองนั้นไม่ต้องการที่จะเปิดประเด็นในเรื่องนี้ให้มันลึกล้ำแผ่ซ่านบานตะไทไปมากนัก …ไม่ใช่อะไรค่ะ…เราศึกษามาน้อย ความรู้น้อย ประกอบกับเมื่ออ่านหนังสือของท่านซีโอริส ผสมกับของท่าน ปยุตฺโตแล้ว ฉันก็รู้สึกกระจ่างขึ้นมาพอสมควร มองได้ว่ามันเป็นเรื่องที่แยกไม่ออกจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์พัฒนาการของสังคมมนุษย์เราจริงๆ ค่ะ

แต่ถ้าหากเราเกิดมองแบบแยกส่วนออกมาเฉพาะเรื่องศาสนาโดดๆ ฉันเชื่อว่าเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นภาพและไม่เข้าใจอย่างกระจ่างชัดนักว่า จริงๆ เกิดอะไรขึ้น… ก็เลยได้ความคิดว่า… พัฒนาการของศาสนาแยกไม่ออกจากพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองโดยรวม เราน่าจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วน มองจากหลายมิติกว่านี้ ไม่ควรรีบตีความเร็วไป เปิดช่องเผื่อๆ สาเหตุที่เรายังนึกไม่ถึงไว้ด้วย เผื่อมันเผยออกมาเราก็จะได้ไม่แปลกใจ…

และอีกอย่างหนึ่งค่ะ บางทีคนเราก็อาจจะยังไม่มีความกล้าพอที่จะเผชิญหรือยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต พอใจที่จะปล่อยให้มันเป็นปริศนาดำมืดและให้ตีความสามวาสองศอกกันไปตามเรื่องดีกว่า… หรือไม่ก็คิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปสืบค้นนะคะ!?!

…..

ข้อเขียนของท่านซีโอริส ได้ชี้ไว้ด้วยว่า… ความจริงศาสนาพุทธอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเติบโตตั้งมั่นอยู่ ณ ดินแดนแคว้นใดก็ตาม ถือได้ว่ายาวนานมาก เกินกว่าที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทำนายไว้เองเมื่อครั้งที่ทรงยินยอมให้มีการรับภิกษุณีเข้าในสังฆกรรม โดยทรงกล่าวด้วยความหวั่นเกรงกับพระอานนท์ว่า “ถ้าหากไม่รับภิกษุณีเข้ามาไว้ในสังฆกรรม ศาสนาพุทธอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็จะยั่งยืนไปอีกนานนับพันปี แต่เมื่อรับเหล่าภิกษุณีเข้ามาแล้ว ก็จะอยู่ได้ไม่นาน พุทธศาสนาจะอยู่ได้ประมาณห้าร้อยปีเท่านั้น” ซึ่งนับได้เท่ากับราวคริสต์ศตวรรษที่ 1 เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ต่อมาเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จสู่ห้วงดับขันธ์ปรินิพพาน ก็ได้ทรงกล่าวย้ำต่อหน้าสงฆ์สาวก ว่า ในอนาคตพวกเขาจะต้องสร้าง “ประทีป” ส่องทางขึ้นมาด้วยตนเอง และให้รักษาศรัทธาในพุทธธรรมเอาไว้ตราบนานเท่านาน โดยให้มีความกระตือรือร้นและเสียสละอย่างสูงในการเพิ่มพูนเนื้อหาคำสอนและวินัยต่างๆที่พึงปฏิบัติของสงฆ์

ดังนั้น จึงไม่น่าที่จะเป็นกังวลในเรื่องพุทธศาสนาจะดับสูญ เพราะนับถึงปัจจุบันก็อยู่นานเกินจากที่องค์พระศาสดาได้ทรงทำนายไว้เองถึงกว่าสองพันปีแล้ว…

แสดงว่ายังมีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาและเสียสละตนปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และทำการเพิ่มพูนคำสอนและวินัยต่างๆ ที่พึงปฏิบัติของสงฆ์อยู่ไม่ได้ขาด พุทธศาสนาจึงยังอยู่ได้ตลอดมา และนับวันน่าจะยิ่งมีผู้ศรัทธาเชื่อถือ และเข้าร่วมศึกษาปฏิบัติธรรมกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น

ไม่รู้สิ… ฉันเชื่ออย่างนั้นจริงๆ ค่ะ

…..

บล็อกนี้ขอแลกเปลี่ยนแบบนี้เท่านี้ก่อนนะคะ ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ อีกครั้งนะคะ ที่อุตส่าห์ติดตามอ่านกัน และเขียนคอมเมนท์เข้ามา ทำให้มีกำลังใจเขียนมากขึ้นจริงๆ ค่ะ

แล้วพบกันอีกค่ะ รัก รักทุ๊กกกคนเหมือนเดิมเลย….

Advertisements
This entry was posted in Books, religion and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s